Piet Hein


De Organisatie

Het voormalig Koninklijk jacht is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting "Piet Hein".

De Stichting wordt bestuurd door het bestuur.
De "Piet Hein" wordt gevaren en onderhoudendoor de vrijwilligers.
Zonder de gezagvoerders, scheepswerktuigkundigen en bemanning zou het operationeel houden van dit varend Nationaal Maritiem Erfgoed niet mogelijk zijn.

vrijwilligerDe hoofddoelstelling is de "Piet Hein" als varend Nationaal Maritiem Erfgoed zoveel mogelijk in haar originele staat te houden. Het jacht is daarmee zeer onderhoudsintensief en kost dan ook de nodige inspanningen.
Dankzij de inzet en enthousiasme van de vrijwilligers slaagt de Stichtingerin deze hoofddoelstelling waar te maken.

Voor een belangrijk deel wordt het in stand houden van het schipmogelijk gemaakt door de "Vrienden van de Piet Hein" en"Sponsors".Zonder dezeondersteuningvan het bedrijfsleven, particulieren en instellingen zou het in de vaart houden van het jacht niet mogelijk zijn. De Stichting heeft geenwinstoogmerk en krijgt geensubsidie van de overheid.

De Stichting Piet Hein (fiscaal nummer: 0071.14.096)is eenAlgemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)sinds 1 januari 2008. Sedert 1 januari 2012 is de Stichting aangewezen als culturele ANBI.Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanwijzing betekent dat de Stichting gezien mag worden als volwassen en eerlijke instelling, hetgeen de transparantie van de organisatie ten goedekomt.De ANBI aanwijzingimpliceert dat deinkomende geldstromen (sponsorgelden, schenkingen, inkomsten uit vaartochten en overige inkomsten) volledig worden aangewend om de doelstelling van de Stichting te realiseren.

Publicaties

Naastde voorwaarden en verplichtingen waaraan de culturele ANBI dient te voldoen, zijnextra fiscale voordelen verbonden aan de giften van begunstigers(particulieren en ondernemingen). Giften door particulieren zijn voor 125% en door rechtspersonen voor 150% aftrekbaar.

Voorvolledige ANBI informatie:http://www.belastingdienst.nl(zoeken: culturele ANBI).

Indien U nadere informatie wenst over het begunstiger worden of dat U ons op eenandere wijzewil steunen, klik hier.

Heeft u belangstelling om deel uit te maken van ons team van vrijwilligers, klik hiervoor nadere informatie.

 stuurhutPHOudeschildvertrekachterschip